בהתאם לתקנות לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שפורסמו, עם החלת הממשק האחיד אחריות קליטת הכספים בקופות חלה על המעסיק ולא על סוכן הביטוח או חברת הביטוח או כל גורם מדווח אחר.

הדיווח בממשק האחיד כולל שורת שדות חובה המחייבות דווח מסודר מלא ואחיד לקופות. כמו כן קיימת חובה לקבל "פידבק" ישירות מחברות הביטוח ולוודא כי כל שורות הדיווח נקלטו וסווגו לחשבונות העובדים.
ללא בדיקת היזון חוזר עלולים להיות ליקויים רבים:
קליטת כספים לחברה שונה, אי חלוקה נכונה של רכיבי ההפרשה, הפקדה נמוכה לפיצויים, כספים צפים והעדר קופה פתוחה לעובד (הכספים לא משויכים לעובד, לא צוברים רווחים וכיסוי הביטוח לא תקף).
ליקויים אלו חשפו את המעסיק לתביעות שונות ואת העובד לבזבוז משאבים והעדר התאמה בין ההפרשות בפועל לבין הסיווג בקופות. ההיזון החוזר מציף בשלבים הראשונים ליקויים רבים ומביא לתיקון ליקויים. המשמעויות לליקויים רבות ולעיתים מהותיות הן לעובד והן למעסיק.

כיצד מיישמים?

מידי חודש יש לדווח, הדיווח יכול להיעשות דרך פורטל של משרד האוצר המפצל את המידע בין כלל חברות הביטוח או באופן פרטני וידני מול חברת הביטוח.
השרות יכול שיעשה ע"י המעסיק עצמו או ע"י חברה מתפעלת (חשבות השכר, סוכני ביטוח חברות יעודיות וכדו').

במידה ותרצו להתקשר מול משרדנו עבור שרות זה יש לשלוח פניה למייל cpa.mishor@cpa.mishor.co.il