תכנון ועיצוב מוסדות חדשניים ותכנית מרחבי למידה ירוקים

תכנון ועיצוב מוסדות חינוך חדשניים – 31/12/19

רקע ותאור:
המינהל לפיתוח מערכת החינוך מבקש לקדם תהליך תכנון של 20 מוסדות חינוך חדשניים, אשר מועד פתיחתם המשוער הינו 2021 .
בהתאם לכך הרשויות מוזמנות לאתר מוסדות חינוך, אשר הוכר הצורך בהקמתם ע"י אגף בכיר מיפוי ותכנון, ואשר הן מבקשות לקדם כמוסד חינוכי חדשני.

קריטריונים:

1. מוסד חינוכי חדשני יכול שיהיה מסוג רשמי / מוכש"ר
2. מוסד חינוכי חדשני יכול שיהיה בשלבי חינוך: קדם יסודי (4 גנים ומעלה), יסודי ועל יסודי
3. כל רשות זכאית להגיש בקשה אחת

מצ"ב פרוט הנחיות בנוגע לקול הקורא.

הגשת הבקשה:
את הבקשות יש להגיש למיקי אריאן כדריה בדוא"ל mikiak@education.gov.il
להלן קישור הכולל הנחיות להגשה >>>


 

תכנית מרחבי למידה ירוקים (מל"י) לשנת התקציב 2020 ואילך – 15/01/2020

רקע ותאור:
תוכנית מל"י היא מיזם לתכנון והקמה של מרחבי למידה ירוקים ללמידה חוץ כיתתית בבתי ספר יסודיים וקידום תהליכי הוראה/למידה רב תחומיים.
התוכנית תלת שנתית ומלווה בייעוץ, פיתוח מקצועי, תקצוב והפעלה, בתחום עיצוב מרחבי למידה ירוקים ותכנונם כמשאב פדגוגי, קהילתי וחברתי, על ידי כל השותפים לתוכנית.
הרשויות מוזמנות לאתר מוסדות חינוך רשמיים בשלב החינוך היסודי, בהלימה לתפיסה הלימודית של תוכנית מל"י.

קריטריונים:

1. מוסד חינוך רשמי בשלב החינוך היסודי
2. בתי ספר במדד טיפוח 6-10.
3. רשות רשאית להגיש בקשה עבור בית ספר אחד.
4. מנהל בית ספר בעל וותק של שנתיים ומעלה
5. מאצ'ינג רשות 10% לפחות.

תקצוב:
השתתפות המינהל 90% ועד 135,000.

הגשת הבקשה:
הגשת הבקשה באמצעות דוא"ל mly@education.gov.il
איש קשר פדגוגי :מיקי אריאן כדריה mikiak@education.gov.il
להלן קישור הכולל הנחיות להגשה >>>