מישורים לשכר

עדכונים שוטפים בנושאי תקציב, שכר, הנחיות הרשויות, פרקטיקה וביצוע, פרשוניות ועוד.

עדכוני שכר ודיני עבודה

יישום הסכמי שכר, סוגיות בשכר עובדי הוראה ועדכוני חקיקה

שכר עו"ה וביקורות שכר

הדגשים, פרקטיקה וטיפים בביקורת בעלויות על שכר עובדי המוסד

 שכר עובדי רווחה וביקורות שכר

פירוט והבהרות, תקני כח אדם הסכמים קיבוציים במוסדות רווחה

שכר עובדי רשויות מקומיות

עדכונים ומידע, חוקת העבודה ובודק שכר