504, 2020

הערכות תקציבית ובדיקת השלכת משבר קורונה תקציב חינוך

יום ראשון, 5 אפריל , 2020|0 Comments

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, פעילותה הכלכלית של הרשות המקומית משתנה בימים אלו תוך כדי תנועה. בנוסף לאתגרי רווחה, בריאות ושמירה על רציפות שלטונית, נקראית הרשות להערך תקציבית ולבחון אלו השלכות כספיות צפויה תקופת המשבר להותיר. [...]

2903, 2020

"משבר הקורונה" 29.3.2020 | סקירה למעסיק

יום ראשון, 29 מרץ , 2020|0 Comments

סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום. בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי חל"ת - חופשה ללא תשלום ⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת [...]

2201, 2020

עידכוני תקציב, ינואר 2020

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

הסעות בחודשיים האחרונים לא התקבל תקציב הסעות באופן מלא, החודש בוצע שיפוי בגין נובמבר וכן השלמת הסעות חינוך רגיל אוקטובר. תשלומי אגרות שכפול וחומרים תקציב חומרים מתבצע בד"כ בתחילת שנת הלימודים, החודש התקבל תקציב חלקי. [...]

2201, 2020

מסיבות כיתתיות

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

בשנת הלימודים הנוכחית, הוחלט במשרד החינוך כי מימון המסיבות הכיתתיות יתוקצב ישירות על ידי המשרד ולא ניתן לגבות בגינו תשלומי הורים. בפועל התקבל רק שליש תקציב. בחודש יולי 2019 פורסם חוזר תשלומי הורים לשנת הלימודים [...]

2201, 2020

קיזוזים ידניים בתשלומי מיתר החודש

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

משרד החינוך נקלע למצוקה תזרימית ובחר לדחות תשלומים לשנת 2020. בצעד חריג ביצע קיזוז מפתיע למוסדות. הקיזוז הזמני בוצע בתקנות בסיס אשר לא קיים ספק לגבי זכאות המוסד. בהתאם להודעת משרד החינוך גב' לבנת גבריאלוב, [...]

2201, 2020

מודל תמריץ ותגמול סייעות ומטפלות

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

כמו בכל רשות גם אצלכם זה קורה. צוות הסייעות והמטפלות יוצא לחופשה לעתים תכופות? קיימות עלויות גבוהות בשל איוש התפקיד? הרצף החינוכי נפגע? משרד האוצר מפעיל כעת פיילוט להסדרת תגמול הצוות מתוך מטרה לעידוד והפחתת [...]

2201, 2020

דיווח לרשויות על בתי ספר בניהול עצמי

יום רביעי, 22 ינואר , 2020|0 Comments

עד סוף חודש ינואר יש לדווח בשלושה מישורים: א. עדכון סל התלמיד לשנה"ל ע"י הרשות סל מינימלי עומד על 585.84 ₪ לתלמיד. ב. הצהרת רשות להעברות. ג. שיגור קובץ פעילות בתי הספר. א. עדכון סל [...]

901, 2020

יוזמות חינוכיות לשנת תשפ”א – קולות קוראים – בשורה מעולה!

יום חמישי, 9 ינואר , 2020|0 Comments

יוזמות נבחרות תתוקצבנה בסך 5,000 ₪ – 25,000 ₪ למימוש היוזמה. בנוסף הכרה של עד 30 שעות לפיתוח המקצועי למורים. הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות פרסמה את נושאי היוזמות לשנת תשפ”א. הקרן פועלת לפיתוח יוזמות של [...]

2312, 2019

הרפורמה בחינוך המיוחד מתחילה לחלחל לתקציבי הרשויות

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

הרפורמה בחינוך המיוחד מתחילה לחלחל לתקציבי הרשויות: החופש של החגים לא יתקיים בחנוכה ואלו עלויות נוספות יש לכלול בתקציב לשנת 2020, אם איננו רוצים סטיות בלתי צפויות. מחיאות הכפיים של בתי הספר של החגים היו [...]

2312, 2019

קולות קוראים לרשויות בנושאי חינוך

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

תכנון ועיצוב מוסדות חדשניים ותכנית מרחבי למידה ירוקים תכנון ועיצוב מוסדות חינוך חדשניים - 31/12/19 רקע ותאור: המינהל לפיתוח מערכת החינוך מבקש לקדם תהליך תכנון של 20 מוסדות חינוך חדשניים, אשר מועד פתיחתם המשוער הינו [...]

2312, 2019

אגרות חוץ בחינוך המיוחד

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

עודכנו תעריפי אגרות חוץ במוסדות החינוך המיוחד לשנת תש"פ. תאריך אחרון לבקשות קיזוז בגין שנת תשע"ט 31.12.2019 מרבית התעריפים עודכנו לסכומים גבוהים יותר. מלבד תעריפי גני הילדים והשמירה שהופחתו. בחודש הבא נרחיב ונפרט מי זכאי [...]

2312, 2019

עדכוני תקציב חינוך ברשויות, דצמבר 2019

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

הסעות זה חודש שני שלא מועבר תקציב הסעות שוטף לרשויות. חודש קודם בוצע קיזוז בגין הסעות חינוך רגיל, החודש לא בוצע חישוב הסעות כלל. בהערת משרד החינוך נרשם "קיזוז בגין חוסר תקציב". הזנה בכשרות נוספת [...]

2312, 2019

סייעות שניות בגנים

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

האם הנכם מעסיקים סייעת שנייה בגן וטרם מתוקצבים עליה? חשוב לוודא בהקדם דיווח מלא ילדים וסייעות בגנים הזכאיים, המערכת נסגרת בסוף פברואר, מהרו לוודא תקצוב על מנת שלא לאחר את המועד. גן ילדים הכולל 30 [...]

2312, 2019

ילדי השלמה

יום שני, 23 דצמבר , 2019|0 Comments

מהות התקציב: השלמת תקציב גן שאינו מאוכלס במלואו, מס' הילדים בגן יושלם ל-31 תלמידים (ברשות המקבלת מענק איזון) או ל-33 תלמידים (ברשות שאינה מקבלת מענק איזון). תקציב הילדים הנוספים מכונה "ילדי השלמה". מי זכאי? 1. [...]

1507, 2019

פרס חינוך – בשנה הבאה אתם…?

יום שני, 15 יולי , 2019|0 Comments

פורסמו 6 הרשויות הזוכות בפרס חינוך ע"ס 100,000 ₪ לשנת הלימודים תשע"ט. הפרס מתקבל עפ"י התבחינים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, בכפוף לדוח ביצוע. פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, ע"ס 100,000 ₪ מוענק אחת לשנה [...]

1507, 2019

דוח ביצוע ניצנים בחופשות – פסח תשע"ט

יום שני, 15 יולי , 2019|0 Comments

מועד ההגשה עד ה -31.07 התקציב כולל תקציב בגין הפעילות: שכר, חוגים ,רכש, רכז ותקורה. לפני ההגשה - חשוב לוודא: > האם כלל הפעילות בוצע עפ"י תנאי הקול קורא? > האם נוצל מלוא התקציב ודווחו [...]

1507, 2019

דיווחי מסלולים ומלווים

יום שני, 15 יולי , 2019|0 Comments

טרם דיווחתם מסלולים לשנת תשע"ט? טרם דיווחתם תלמידים מלווים? אלו הימים האחרונים לדיווח בגין שנת הלימודים תשע"ט... דיווח מסלולים מתבצע במערכת הסעות נט, יש לוודא הלימה לאישור משרד החינוך וכן דיווחי מלווים

1507, 2019

תקציב סייעות חנ"מ

יום שני, 15 יולי , 2019|0 Comments

בחודשיים האחרונים משרד החינוך קיזז מרשויות רבות עשרות אלפי שקלים רטרו מתחילת השנה בגין סייעות כיתתיות וצמודות שלא דווחו במערכת סייעות נט. האם עקבתם כי כלל סייעות החנ"מ, המועסקות על ידכם, ישירות ועקיפות, דווחו במערכת? [...]

805, 2019

קולות קוראים לרשויות בנושאי חינוך

יום רביעי, 8 מאי , 2019|0 Comments

א. הקצבות כח אדם בתפקידי חינוך ונוער בסיכון - תאריך אחרון: 12.05.19 תקציב מיועד לכח אדם ניהולי ומקצועי - לחינוך ילדים ונוער בסיכון. היקף פוטנציאל תקציב לרשות: שימו לב! קול קורא זה מחליף [...]

503, 2019

מוגן: שרתים ומזכירים

יום שלישי, 5 מרץ , 2019|יש להזין סיסמה כדי לראות את התגובות.

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: סיסמה:

2512, 2018

בחינת חובת ניכוי במקור של שנת 2018 ושל שנת 2019

יום שלישי, 25 דצמבר , 2018|0 Comments

לתשומת לב, חודש דצמבר, זהו חודש הדיווח האחרון של שנת 2018 של טופס 102 למס הכנסה. כמו כן יש לבחון חובת דיווח לשנת 2019. ניכוי במקור מספקים אם בין השנים 2015-2017 העמותה העסיקה בכל שנה [...]

1812, 2018

מועדי הגשה ודווח, דצמבר 2018

יום שלישי, 18 דצמבר , 2018|0 Comments

1812, 2018

אגרות חוץ בחינוך המיוחד

יום שלישי, 18 דצמבר , 2018|0 Comments

יתכן שאתם מפסידים כספים רבים והיד קלה על ההדק. ולכן זה הזמן להעמיק ולבחון את תשלומי אגרות החוץ ברשות ולוודא כי מערכת החיובים נבדקת ומדוייקת ושום דבר לא מתפספס. החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך [...]

1812, 2018

ניצנים בחופשות

יום שלישי, 18 דצמבר , 2018|0 Comments

החודש הועברו מקדמות לרשויות שהצטרפו לתוכנית ניצנים בחופשות. התכנית התקיימה ב 5 ימי חופשת החנוכה (כו' כסלו-ב' טבת). (במגזר הלא יהודי – 5 ימים מ בחופשת החורף). • הבדלים מתוכנית צהרוני ניצנים לתוכנית [...]

1812, 2018

ילדי השלמה

יום שלישי, 18 דצמבר , 2018|0 Comments

מהם הנימוקים המצדיקים הכרה בילדי השלמה? כיצד נבדקו בקלות האם הרשות סופגת עלות גננות עודפות מעבר לתקצוב? בעיריות ובמועצות מקומיות תקציב גן מתקבל פר ילד ומבוסס על תקן מלא - 31 ילדים ברשויות מקבלות מענק [...]

1112, 2018

כיצד משפיע הדירוג הסוציו-אקונומי על תקציב הרשות?

יום שלישי, 11 דצמבר , 2018|0 Comments

קביעת אשכול הלמ"ס לכל רשות מהווה דירוג חברתי כלכלי לרשויות המקומיות הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיטיקה, אשר בו מדורגת כל רשות לפי הרמה החברתית כלכלית הממוצעת של התושבים. הדירוג מ-1 ועד 10, כאשר אשכול [...]

2210, 2018

ניהול ספרים בוועד מקומי 10.18

יום שני, 22 אוקטובר , 2018|0 Comments

פסילת ספרים משתקת פעילות של גוף, גוררת קנסות וסנקציות לפיכך חשוב שנשאל את עצמנו מעת לעת אלו ספרי חשבונות ומסמכים אנו חייבים לנהל והאם אנו מנהלים אותם כדין? [...]

2907, 2018

תכנית ניצנים – תשע"ח ותשע"ט

יום ראשון, 29 יולי , 2018|0 Comments

תכנית ניצנים – תשע"ח פורמט דוח ביצוע עלה לאתר ניצנים, להלן קישור לקול קורא>>>. הגשת דוח ביצוע שנתי חתום ע"י גזבר הרשות לשנת תשע"ח יש להעלות לאתר עד 31.8.2018. מאחר ורשויות רבות מפעילות באמצעות זכיינים [...]

907, 2018

חינוך מיוחד – פורסם חוזר היערכות לשנת הלימודים תשע"ט

יום שני, 9 יולי , 2018|0 Comments

דגשים עיקריים מהחוזר: > נוהל אישור תקן לכיתות חינוך מיוחד.                               > סל שח"מ פרא רפואי: שיעור התקצוב לשנת הלימודים תשע"ט יעמוד [...]

907, 2018

שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות

יום שני, 9 יולי , 2018|0 Comments

התקציב מועבר לרשויות המקומיות בגין כלל בתי הספר ברשות. מדובר בתקציב "סל" לרשות אשר חלוקתו נתונה לשיקול דעת הרשות. כמובן ששיקול הדעת צריך להיות שקוף ושוויוני. למשל: מבנה חדש שלא נדרש לשיפוצי קיץ לעומת מבנה [...]

1006, 2018

קול קורא 2018 סיוע במימון פעולות בשטחים הפתוחים

יום ראשון, 10 יוני , 2018|0 Comments

[מועד הגשה: 28.06.2018] הקרן לשמירה על שטחים פתוחים מזמינה רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים להגיש פניות לקידום פרויקטים בתחומי השטחים הפתוחים לרבות: - פרויקטים שעניינם הקמת פארקים גדולים ואזורי נופש מטרופוליניים. - שימור ופיתוח אזורי נחל [...]

2305, 2018

מהן הוצאות עודפות ומתי נדרש לבצע זקיפת הטבה לעובד בתלוש השכר?

יום רביעי, 23 מאי , 2018|0 Comments

תקנות מס הכנסה, מגבילות או שאינן מותירות כלל ניכוי של הוצאות מסוימות המכונות "הוצאות עודפות". קיימות שתי אפשרויות: הטבה בעלת אופי אישי לעובד, הניתנת לייחוס לעובד ספציפי, מתווספת להכנסתו לצורכי מס. הטבה זו תיכלל בתלוש [...]

705, 2018

תמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בניה

יום שני, 7 מאי , 2018|0 Comments

מועד אחרון לדיווח 13.05.2018 תנאי סף לקבלת המענק: 1. מספר יחידות הדיור בתחומי הרשות המקומית שהוענקו להן היתרי הבנייה במהלך שנת הכספים שנבחנת עומד על 200 יחידות דיור או יותר. 2. בשנת הכספים הנבחנת חל גידול של [...]

705, 2018

פעילות עסקית ברשות המקומית וחובות מס

יום שני, 7 מאי , 2018|0 Comments

רשות פועלת שלא לכוונת רווחים ומקדמת מטרות ציבוריות ומשכך פטורה ממע"מ וממס. רשויות רבות מפעילות פעילות המחויבות במס: כמו השכרת אולם תרבות ומשרדים, מופעי תרבות במחירים מלאים, הפעלת בריכת שחייה ומכוני כושר. פעילויות אלו אינן [...]

1204, 2018

הפחתת תקורה בתיכונים

יום חמישי, 12 אפריל , 2018|0 Comments

ביקורת שעות – פורמט הביקורת החדש מהווה שינוי מהותי מהמדיניות מזה שנים בחודש שעבר פרסם משרד החינוך תוכנית בקרה בחטיבה העליונה. במכתב פורטה שורת בדיקות בבתי הספר בחטיבה העליונה כפי שהורחב בחוזר לחודש מרץ משרד [...]

1103, 2018

מענק איזון לשנת 2018

יום ראשון, 11 מרץ , 2018|0 Comments

אילו פרמטרים משפיעים על המענק? מהם נקודות התורפה במודל התחשיב? מה השתנה בשנת 2018? מענק איזון מועבר לכ –200 רשויות זכאיות בהיקף של כ-3.3 מליארד ₪ בשנת 2018. המענק מבטא הכרה של משרד הפנים [...]

1802, 2018

תקציב תכנית ניצנים

יום ראשון, 18 פברואר , 2018|0 Comments

עדכון על תקציב התכנית בחודש ינואר - תקציב: החודש במערכת מית"ר לא הועבר תקציב עבור מסגרות פעילות. לעומת זאת, בוצע קיזוז הזנה מלא. השלמה כמקדמה ידנית בוצעה ב 8 לחודש. - חשוב! מסגרות ללא רישיון [...]

1802, 2018

חופשות חגים בגנים ובבתי הספר

יום ראשון, 18 פברואר , 2018|0 Comments

בהמשך למגמה בשנים האחרונות לסבסוד קייטנות קיץ (בית הספר של החופש הגדול לכיתות א-ב), החודש פורסם קול קורא חדש - סבסוד מסגרות בחופשות החג לגילאי 3 – 9. בקשת הקצבה יש להגיש עד לתאריך 21.2.2018. [...]

1802, 2018

קול קורא קידום ועידוד יזמות בתאגידים עירוניים

יום ראשון, 18 פברואר , 2018|0 Comments

קול קורא ייעודי עבור תמיכה במיזמים כלכליים – רשויות באשכולות 1-5. התאגידים העירוניים מהווים זרוע ביצוע ארוכה של הרשויות המקומיות, ומאפשרים להן לפעול בצורה יעילה ומקצועית לשם אספקת שירותים ציבוריים מחד, וקידום פיתוח כלכלי מאידך. [...]

2101, 2018

קולות קוראים ברשויות מקומיות

יום ראשון, 21 ינואר , 2018|0 Comments

תוכנית תהיל"ה תכנית תהילה הינה תכנית שמטרתה לעודד השכלת מבוגרים, במקור הופעלה על ידי משרד החינוך, אך כרגע תקציב התכנית מועבר ע"י המשרד לשוויון חברתי, ומפוקחת פדגוגית ע"י משרד החינוך. תכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר [...]

1801, 2018

סייעת שניה – דיווח עד סוף חודש פברואר

יום חמישי, 18 ינואר , 2018|0 Comments

סיעת שניה תוקצבה במקדמה אוטומטית בהתאם למספר הילדים. על הרשות לדווח על מצבת הסייעות, על מנת להבטיח כי לא יבוצע קיזוז. גן זכאי לסייעת שניה כאשר הוא מונה לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4. מערכת קליטת [...]

3112, 2017

טיפים לסיום השנה בוועד מקומי

יום ראשון, 31 דצמבר , 2017|0 Comments

עם סיומה של השנה, מומלץ לבדוק את עצמנו: > האם האישורים שלנו ברי תוקף? אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי במקור. ניתן לראות באתר >>> > ספירת קופה יש לבצע ספירת מזומנים, שיקים ושוברי אשראי. מומלץ לתעד את [...]

3112, 2017

הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות

יום ראשון, 31 דצמבר , 2017|0 Comments

האם הרשות זכאית לקרן? רקע: עד שנת 1995, הממשלה היתה פטורה מתשלום ארנונה על נכסים ממשלתיים. משנת 1995 מוסדות המדינה שילמו ארנונה. הארנונה שולמה בשיעור מופחת (30%- 55%), בערים המוגדרות כ'ערי עולים' התשלום עמד על [...]

2812, 2017

צהרונים – עדכון מס 2 לתוכנית ניצנים

יום חמישי, 28 דצמבר , 2017|0 Comments

בשנת תשע"ח תקציב משרד החינוך מועבר דרך חשבון חינוך כללי ברשות. באופן חריג החודש, 12.2017 הועברו כספי משרד החינוך כמקדמה ידנית ולא נכללו בדוחות מערכת מית"ר. משרד החינוך ביצע העברה באופן זה מאחר ותחשיבי התקציב [...]

2011, 2017

ילדי השלמה

יום שני, 20 נובמבר , 2017|0 Comments

תאריך אחרון לדיווח לאגף א' אמח"י – 30.11.2017 בעיריות ובמועצות מקומיות תקציב גן מתקבל פר ילד ומבוסס על תקן מלא - 31 ילדים ברשויות מקבלות מענק ו- 33 ילדים ברשויות נטולות מענק. התקציב כולל סכום [...]

2011, 2017

סייעת שניה

יום שני, 20 נובמבר , 2017|0 Comments

מהו תקצוב הסייעת השנייה? תקן משרת סייעת הבסיס מתוקצב ע"י משרד החינוך הינו 42 ש"ש + תוספת יום רוטציה 7.5 ש"ש . הבעלות מתחייבת להעסיק את סייעת הגן הראשונה בהתאם לכללי משרד החינוך. בפרקטיקה עד [...]

2011, 2017

אגרות חינוך

יום שני, 20 נובמבר , 2017|0 Comments

בעקבות פעילות של הקואליציה לחינוך המיוחד, השנה פורסמו תעריפי האג"ח לשנת הלימודים הנוכחית בחודש החולף. פרסום האג"ח מבעוד מועד יאפשר למוסדות להגיש בקשות לרשויות המקומיות כבר בימים אלו ולהקדים את מועד קבלת התקציב, אשר מעיקר [...]

2011, 2017

הכל על תכנית ניצנים

יום שני, 20 נובמבר , 2017|0 Comments

החודש תקציב צהרוני ניצנים הועבר החודש במערכת מת"מ. חודש קודם הופיע כמקדמה, החודש בוצעו תוספות / קזוזים בהתאם לדיווחים. פירוט הקיזוז בגין ההזנה ניתן לצפייה בפרוטרוט בדוח מוכרים. מומלץ לעקוב ולוודא שנתוני התלמידים נקלטו כיאות. [...]

2011, 2017

בשנת הלימודים הנוכחית עודכנו אשכולות הלמ"ס (לשכה מרכזית לסטטיסטיקה)

יום שני, 20 נובמבר , 2017|0 Comments

מהם אשכולות הלמ"ס? כיצד נקבעים? מהי ההשלכה על תקציב משרד החינוך לרשות? קביעת אשכול הלמ"ס לכל רשות מהווה דירוג חברתי כלכלי לרשויות המקומיות הנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיטיקה, אשר בו מדורגת כל רשות לפי [...]

308, 2017

רשויות מקומיות – המדריך המקוצר למתן תמיכות

יום חמישי, 3 אוגוסט , 2017|0 Comments

רשויות מקומיות רבות מעניקות תמיכות לגופים ציבוריים. המשמעות והמקור למתן התמיכות – הרחבת סל השירותים הציבורים הניתן לתושבים באמצעות המגזר השלישי. משרד הפנים פרסם חוזר מנכ"ל (2006/4) המציג נוהל פרטני עליו נדרשות הרשויות להקפיד בבואן [...]