מישורים – חברות ומיסים

מידע ועדכונים בנושאי מיסוי וחקיקה (מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין), הנחיות, המלצות ופרקטיקה.

מיסוי מקרקעין

מיסוי שכר דירה, מס רכישה, מס שבח

ביטוח לאומי

שעורי ביטוח לאומי, טבלאות עזר

מע"מ

מידע ועדכונים בנושא מע"מ

מס הכנסה וניהול ספרים

מדרגות מס, זיכויים, ניכויים, מס הכנסה שלילי, רווח גולמי