901, 2020

מועדי הגשה וקולות קוראים, ינואר 2020

יום חמישי, 9 ינואר , 2020|0 Comments

812, 2019
611, 2019
710, 2019
909, 2019
808, 2019

מועדי הגשה וקולת קוראים, אוגוסט 2019

יום חמישי, 8 אוגוסט , 2019|0 Comments

807, 2019

מועדי הגשה וקולות קוראים, יולי 2019

יום שני, 8 יולי , 2019|0 Comments

1106, 2019

מועדי הגשה וקולות קוראים, יוני 2019

יום שלישי, 11 יוני , 2019|0 Comments

*פרוט והרחבה מי זכאי, בקשות לועדת חריגים ועוד ראה בפוסט שפורסם בשנה קודמת, קישור >>>

805, 2019

מועדי הגשה, דווחי מורים ודווח תלמידים, מאי 2019

יום רביעי, 8 מאי , 2019|0 Comments

עוז לתמורה - פרוט והרחבה מי זכאי, בקשות לועדת חריגים ועוד ראה בפוסט שפורסם בשנה קודמת, קישור >>>

1004, 2019

מועדי הגשה, דווחי תלמידים ודווח מורים

יום רביעי, 10 אפריל , 2019|0 Comments

503, 2019
1002, 2019
901, 2019
912, 2018
711, 2018

קולות קוראים לחודש 11.2018

יום רביעי, 7 נובמבר , 2018|0 Comments

• פעילות להכשרת מנהיגות נוער "עמיתים משפיעים" למניעת סמים ואלכוהול מוסדות זכאים: מוסדות שבנו תוכנית הכשרה ביישוב. מרכיבים מתוקצבים: הכשרת מנהיגות נוער. תאריך אחרון להגשה: 08.11.18 קישור לקול קורא >>> • תמיכה בתחום מוסדות חינוך ולמידת [...]

511, 2018
810, 2018

קולות קוראים לחודש 10.2018

יום שני, 8 אוקטובר , 2018|0 Comments

שמונה קולות קוראים עקרם מתמקד בקידום מקצועות מתמטיקה ואנגלית במגזר החרדי: • הרחבת הסמכה להוראת המתמטיקה במגזר החרדי - 5 יח"ל - תכנית המשך מתשע"ח. מוסדות זכאים: מכללות להכשרת מורים. נדרש כי  40% לפחות מסגל [...]

710, 2018
1209, 2018
908, 2018
507, 2018

חינוך מיוחד – פורסם חוזר היערכות לשנת הלימודים תשע"ט

יום חמישי, 5 יולי , 2018|0 Comments

דגשים עיקריים מהחוזר: > נוהל אישור תקן לכיתות חינוך מיוחד.                               > סל שח"מ פרא רפואי: שיעור התקצוב לשנת הלימודים תשע"ט [...]

706, 2018

מועדי הגשה וקולות קוראים, יוני 2018

יום חמישי, 7 יוני , 2018|0 Comments

305, 2018

מועדי הגשה וקולות קוראים, מאי 2018

יום חמישי, 3 מאי , 2018|0 Comments

1104, 2018

מועדי הגשה וקולות קוראים, אפריל 2018

יום רביעי, 11 אפריל , 2018|0 Comments

1104, 2018

ביקורות שכר

יום רביעי, 11 אפריל , 2018|0 Comments

בשבועות האחרונים נשלח גל נוסף של ביקורות למוסדות רבים. (בהתאם לנוהלי תיקצוב תשע"ח) ביקורת שכר מבוצעת ע"י מבקרי משרד החינוך במטרה לוודא כי המורים מקבלים את מלוא זכויותיהם. הביקורת הינה מקיפה, המוסדות נדרשים להציג את [...]

703, 2018

מועדי הגשה וקולות קוראים, מרץ 2018

יום רביעי, 7 מרץ , 2018|0 Comments

1102, 2018

מועדי הגשה וקולות קוראים פברואר 2018

יום ראשון, 11 פברואר , 2018|0 Comments

901, 2018

מועדי הגשה – ינואר 2018

יום שלישי, 9 ינואר , 2018|0 Comments

1012, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים – דצמבר 2017

יום ראשון, 10 דצמבר , 2017|0 Comments

מועדי הגשה קולות קוראים

811, 2017

דוח קולות קוראים 2017

יום רביעי, 8 נובמבר , 2017|0 Comments

​כמדי סוף שנה, משרד החינוך מעלה הילוך בפרסום קולות קוראים. והשנה, עוד יותר מכל שנה, פתיחת דלתות למוסדות מוכש"ר. בימים אלו כדאי להקצות במוסד גורם אחראי שיהיה ערוך ערני וזמין להגשת הקולות הקוראים. חשוב לב [...]

811, 2017

תגבור לימודי יהדות – יסודי ועל יסודי

יום רביעי, 8 נובמבר , 2017|0 Comments

תשע"ז: דוחות ביצוע עד לתאריך 26/11/2017 . ערר בטופס המיועד עד לתאריך 26/11/2017. תשע"ח: נדרש להגיש בקשה באופן מקוון עד לתאריך 19/11/2017 • אלו שני מסלולים קיימים? במסלול הראשון – התקציב מיועד לבתי ספר על [...]

811, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים נובמבר 2017

יום רביעי, 8 נובמבר , 2017|0 Comments

1610, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים אוקטובר 2017

יום שני, 16 אוקטובר , 2017|0 Comments

(*) סיעת שניה תוקצבה במקדמה אוטומטית. אי דיווח יגרור קיזוז. עד השנה, כל גן נדרש למילוי לדווח על כלל הסייעות. בפרקטיקה, גן שלא ביקש סייעת נוספת לא נדרש למילוי. בהתאם לעדכון שקבלנו, בשנה [...]

1009, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים ספטמבר 2017

יום ראשון, 10 ספטמבר , 2017|0 Comments

607, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים יולי 2017

יום חמישי, 6 יולי , 2017|0 Comments

1106, 2017

מועדי הגשה יוני 2017

יום ראשון, 11 יוני , 2017|0 Comments

705, 2017

מועדי הגשה מאי 2017

יום ראשון, 7 מאי , 2017|0 Comments

(*) לפי חוזר מנכ"ל, נדרש להגיש את הדוחות במאי, מבירור פרטני הדוחות יתקבלו עד סוף ספטמבר.

404, 2017

מועדי הגשה אפריל 2017

יום שלישי, 4 אפריל , 2017|0 Comments

603, 2017

מועדי הגשה מרץ 2017

יום שני, 6 מרץ , 2017|0 Comments

702, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים פברואר 2017

יום שלישי, 7 פברואר , 2017|0 Comments

תאריכים אחרונים לדיווחים נדרשים וקולות קוראים בתוקף רישיונות ונוהל תקצוב

401, 2017

רשיונות חינוך – נוהל תקצוב מלא / נספח ג'

יום רביעי, 4 ינואר , 2017|0 Comments

נוהל תקצוב: בשונה מנספח ג' הנדרש להיות מוגש ע"י כל הבעלויות, נוהל תקצוב נדרש להגשה על ידי בעלות הפותחת מוסד חדש או על ידי בעלות שקיבלה פניה ממשרד החינוך באופן יזום (יש לעקוב אחר הבקשה [...]

401, 2017

מועדי הגשה וקולות קוראים ינואר 2017

יום רביעי, 4 ינואר , 2017|0 Comments

דיווח סייעות גני ילדים גני ילדים המתוקצבים עבור סייעת שניה, נדרש לדווח במערכת סיעותנט סיעת ראשונה ושניה לגן. את הסייעות יש לדווח בהיקף של משרה מלאה לכל סייעת. סיעת שניה מועסקת במשך 5 [...]

1512, 2016

דיווח מצבת מורים

יום חמישי, 15 דצמבר , 2016|0 Comments

דיווח מעודכן לתשע"ז // 31/11/2016 טיפול בשגיאות קליטה ודיווח // 30/12/2016 הגשת דוח קליטה כולל אישור רו"ח // 31/01/2017 הגשת [...]

812, 2016

יוזמות לבתי ספר מקדם בריאות

יום חמישי, 8 דצמבר , 2016|0 Comments

במטרה לעודד בתי ספר לקדם בריאות, פרסם משרד החינוך קול קורא לבתי ספר שיוכרו כ'מקדמי בריאות'. הגשת הבקשה מותנית בהכרה בבית הספר כ'מקדם בריאות', ההכרה בבית ספר כמקדם בריאות תלויה בפרמטרים שונים, קיים מדרג של [...]

812, 2016

דיווח סייעות בחינוך המיוחד

יום חמישי, 8 דצמבר , 2016|0 Comments

בהודעה שנשלחה על ידי משרד החינוך, מתבקשות הבעלויות לדיווח מפורט על סייעות בחינוך המיוחד – בשונה משנה קודמת, נדרש דיווח גם על סייעות בגני הילדים. מוסד שלא ידווח על סייעות בחנ"מ, יקוזזו השעות מהתקציב השוטף. [...]

712, 2016

קול קורא – הגשת בקשה למנהל יחידת הנוער

יום רביעי, 7 דצמבר , 2016|0 Comments

בימים האחרונים התפרסם קול קורא להגשת בקשה למנהל יחידת נוער, וברשויות מעל 30,000 ילדים - גם לסגן. בעקבות צו שנחתם לפני מספר ימים, זכאיות הרשויות לתמיכה מדורגת בשכר מנהל יחידת נוער: אשכול שיעור התמיכה מהשכר [...]

512, 2016

דיווח מטפלים פרא רפואי

יום שני, 5 דצמבר , 2016|0 Comments

מוסדות לחינוך מיוחד נדרשים בדיווח מטפלים פרא רפואיים, תאריך אחרון לדיווח: 31/11/16 שימו לב! מומלץ טרום שליחה לוודא כי מבוצעות ומדווחות מלוא השעות המוקצות. דיווח חסר יגרור גם חסר בתקציב.