מישורים לחינוך

עדכונים שוטפים בנושאי תקציב, שכר, הנחיות הרשויות, פרקטיקה וביצוע, פרשוניות ועוד.

מועדי הגשה

תאריכים אחרונים לדיווחים נדרשים וקולות קוראים בתוקף

תקציבים שוטפים

עדכונים מרכזיים בתקציב השוטף בהתאם למית"ר

גני ילדים

תקציב ומידע על גנים בבעלויות, גנים ברשויות, מאפיינים יחודיים בתקציב

יסודי

פרסומים ומידע תקציבי על מוסדות יסודיים, שיעור התקצוב, דרישות וזכויות

על יסודי

פרסומים ומידע תקציבי בחטיבה העליונה, עוז לתמורה

חינוך מיוחד

עדכונים ומידע תקציבי במוסדות לחינוך מיוחד

הכשרת עו"ה

מידע ועדכונים סמינרים ומכללות להכשרת עובדי הוראה

תשלומי הורים

שכר לימוד ותשלומי הורים במוסדות חינוך, גביה מותרת, גביה אסורה ומה שביניהם