יוזמות נבחרות תתוקצבנה בסך 5,000 ₪ – 25,000 ₪ למימוש היוזמה. בנוסף הכרה של עד 30 שעות לפיתוח המקצועי למורים. הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות פרסמה את נושאי היוזמות לשנת תשפ”א. הקרן פועלת לפיתוח יוזמות של צוות ההוראה והתלמידים בתוך מערכת החינוך הפורמאלית, להלן קישור לקול קורא >>>

קולות קוראים