חוזרי מחלקה מקצועית 2019

מישורים לחינוך, דצמבר 2019

מסעיפי החוזר:

> עדכוני שכר עובדי הוראה
> אגרות החוץ במוסדות החינוך המיוחד
> הרפורמה בחינוך המיוחד מתחילה לחלחל
> אופק חדש, המשך עידכון (3)

להורדה

מישורים לחינוך, נובמבר 2019

מסעיפי החוזר:

> סמינרים להכשרת עו"ה תש"פ
> תקצוב שעות 08 במוסדות על יסודי ותרבותי ייחודי
> ביקורת ביצוע מוסדות על יסודי – גל ביקורות חדש ומהפכני
> סייעת שניה בגני ילדים

להורדה

מישורים לחינוך, אוקטובר 2019

מסעיפי החוזר:

> מועדי הגשה וקולות קוראים, אוקטובר 2019
> תשלום שכר חודש ראשון שנת לימודים תש"פ
> מצבת תלמידים – זה הזמן לסגור קצוות

להורדה

מישורים לחינוך, ספטמבר 2019

מסעיפי החוזר:

> שכר עו"ה עידכון תוספת שקלית 2016
> שעות תל"ן, גביה מהורים ומה שבינהם. לראשונה ביקורת הצלבה במוסדות חינוך
> אופק חדש – הפרדוקס. מתי כדאי להמתין ולהרוויח בגלל יום אחד, לכל החיים!
> הכשרת עו"ה- סוגיית סמינרים ושלוחות נדרשת גם לפתחם של מוסדות ותיקים

להורדה

מישורים לחינוך, אוגוסט 2019

מסעיפי החוזר:

> ביגוד לעובדי הוראה
> הדרכת טיולים – לא מכל אחד!
> מלגות השתתפות משרד החינוך בתשלומי הורים לפעילות וההעשרה
> הכרה בסמינרים חדשים לעו"ה

להורדה

מישורים לחינוך, יולי 2019

מסעיפי החוזר:

> תקציב בגין קצובות הבראה, הבראה וביגוד לעו"ה – הדגשים והשוואה לדיני עבודה
> לוח החופשות בחינוך החרדי
> תלמידים עולים
> העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך – אסורה!

להורדה

מישורים לחינוך, יוני 2019

מסעיפי החוזר:

> על יסודי – מוחזקות
> תגבור לימודי יהדות – בשורה? היו טובות ממנה
> רשמית וסופית! רפורמת אופק חדש גם על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכש"ר
> ביקורת פתע בגני ילדים – כך ערוכים לביקורת!

להורדה

מישורים לחינוך, מאי 2019

מסעיפי החוזר:

> כלל המוסדות – עדכון שיעורי הפרשות מעסיק לביטוח לאומי
> ביקורת רב תחומית – לראשונה ביקורת למוסדות על יסודיים
> סגירת שנת תקציב – אולי זו ההזדמנות האחרונה שלכם לתקצוב מלא לשנת לימודים תשע"ט
> מהם השלבים בתכנון כח האדם במוסד?

להורדה

מישורים לחינוך, אפריל 2019

מסעיפי החוזר:

> מוסדות יסודיים וחטיבות עליונות – קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים
> חינוך תעבורתי כיתות ט' בטיחות בדרכים
> תימרוץ ותגמול מיוחד במסגרת חוזה אישי – עו"ה באזור עדיפות לאומית
> אופק חדש בחינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי

להורדה

מישורים לחינוך, מרץ 2019

מסעיפי החוזר:

> החודש בוצעו מספר עדכונים בתעריפי עלויות, בתחולה מינואר
> שרתים ומזכירים
> ביקורות משרד החינוך – דגשים לעמידה בזמנים

להורדה

מישורים לחינוך, פברואר 2019

מסעיפי החוזר:

> גני ילדים וחינוך מיוחד בחטיבות העליונות
> פרויקט חותם
> קרן השתלמות לעובדי הוראה – לא פשוט בכלל
> סיכום הבדלים בין קרן רגילה לקרן מורים

להורדה

מישורים לחינוך, ינואר 2019

מסעיפי החוזר:

> על יסודי – פעימה נוספת בהסכם שכר
> חיזוק הכלה והשתלבות
> ביקורות משרד החינוך – מהפכה! בוצע קיזוז למוסדות ששילמו קרן השתלמות כדין
> החוק לצמצום השימוש במזומן – מה ההשלכה על מוסדות חינוך?

להורדה

חוזרי מחלקה מקצועית 2018

מישורים לחינוך, דצמבר 2018

מסעיפי החוזר:

> על יסודי – תיקוני כיתות ותלמידים חריגים במערכת שכ"ל
> החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך המיוחד
> החודש עודכנו מרבית הנושאים בהתאם לנתוני שנת הלימודים תשע"ט
> רמת שירות בעל יסודי

להורדה

מישורים לחינוך, נובמבר 2018

מסעיפי החוזר:

> סל שח"ם
> ביקורת משרד הבריאות במוסדות לילדים אוטיסטים
> שיפוי ימי מחלה
> צהרונים – משרד העבודה והרווחה

להורדה

מישורים לחינוך, אוקטובר 2018

מסעיפי החוזר:

> גמול ריכוז בי"ס קטן
> כלל מוסדות – מקדמות תקציב
> תכנון מצבת עו"ה
> עדכון השכר למורים צעירים בעל יסודי

להורדה

מישורים לחינוך, ספטמבר 2018

מסעיפי החוזר:

> עידכון תקציב רופא ואחות
> אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים
> תיקון לחוק חנ"מ אושר בחודש האחרון
> מענק שעות ו/או החזר שכר לימוד

להורדה

מישורים לחינוך, אוגוסט 2018

מסעיפי החוזר:

> תקציב קצובת ביגוד
> עדכון תוספת שקלית 2016
> סייעת שניה בגני ילדים – פורסמו קריטנריונים לתשע"ט
> תקציב ניצנים הגורמים השותפים בהפעלת התכנית – שינויים בן תשע"ח לתשע"ט

להורדה

מישורים לחינוך, יולי 2018

מסעיפי החוזר:

> בקשה לשעות ייעוץ
> מודל תקציב חדש לחימום צינון הופעל משנת תשע"ח
> דמי הבראה
> מענק יובל

להורדה

מישורים לחינוך, יוני 2018

מסעיפי החוזר:

> דווח שעות חינוך תעבורתי
> גמול ליווי טיולים לגננות
> תקציב על יסודי – מה טומנת בחובה שנת תשע"ט
> אושרה בועדת חינוך טבלת תשלומי הורים לשנת תשע"ט

להורדה

מישורים לחינוך, מאי 2018

מסעיפי החוזר:

> החזר נסיעות לתלמידים
> תחקיר – איזה עו"ה משתכר יותר גננת או מורה בעל יסודי?
> צהרונים – מחיר מרבי לצהרון
> כלל מוסדות – הערכות לשנת תשע"ט

להורדה

מישורים לחינוך, אפריל 2018

מסעיפי החוזר:

> קול קורא – השתתפות בהוצאות מנהליות ומחשוב תשע"ט
> בקשה למענק יובל
> עידכון שכר המינימום
> ביקורת שעות – פורמט הביקורת החדשה

להורדה

מישורים לחינוך, מרץ 2018

מסעיפי החוזר:

> חנ"מ – חיוב הרשויות המקומיות באגרות חוץ
> מילוי מקום מעל 51 יום
> ביקורת שעות – ביקורת בפורמט החדש בחטיבה העליונה
> תמיכות מעירית ירושלים

להורדה

מישורים לחינוך, פברואר 2018

מסעיפי החוזר:

> תקציב תוכנית ניצנים
> בקרות עצמיות בנושא שכר
> חופשות חגים בגנים ובבתי הספר
> התמודדות במכרזים מלכרים ועוסקים

להורדה

מישורים לחינוך, ינואר 2018

מסעיפי החוזר:

> חינוך מיוחד – ועדות השמה. האם צפוי שנוי הליך?
> פערים בתקציב בי"ס מוכש"ר ופטור
> ניצול ימי מחלה למורים
> הדגשים בהגשה טכנית של נוהל תקצוב

להורדה

חוזרי מחלקה מקצועית 2017

מישורים לחינוך, נובמבר 2017

מסעיפי החוזר:

> בתי ספר מקדמי בריאות
> עדכון שכר מינימום מחודש 12.2017
> תגבור לימודי יהדות – יסודי ועל יסודי
> קולות קוראים – פתיחת דלתות למוסדות מוכש"ר

להורדה

מישורים לחינוך, אוקטובר  2017

מסעיפי החוזר:

> מקדמות תקציב
> שכר לחודש ראשון בשנת תשע"ח
> החודש עודכנו אשכולות הלמ"ס
> תכנון מצבת עו"ה

להורדה

מישורים לחינוך, ספטמבר 2017

מסעיפי החוזר:

> מענק השגים – התגבור הדיפרנציאלי בחטיבה העליונה
> תשלומי שכר לשנה שהתחילה לפני ה 1.9
> דיווח סייעת שניה שנת תשע"ח
> קולות קוראים על יסודי ודיווח שכר לימוד במוסדות להכשרת עו"ה

להורדה

מישורים לחינוך, יולי 2017

מסעיפי החוזר:

> שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות
> דמי הבראה
> הצהרות ובשורות – חסרי תקציב במוסדות לחנ"מ במעמד מוכש"ר
> העסקת נוער בחופשת הקיץ

להורדה

מישורים לחינוך, יוני 2017

מסעיפי החוזר:

> עדכון שכר מינימום
> גמול ליווי טיולים לגננות
> הכשרת עובדי הוראה – כל מה שמעניין וצריך לדעת
> התכנית להשאלת ספרי לימוד

להורדה

מישורים לחינוך, מאי 2017

מסעיפי החוזר:

> תוספת 2016
> סגירה ופתיחה של שנת הלימודים הבטים תקציביים למוסדות חינוך
> פיטורים במוסדות חינוך
> עוז לתמורה הערכות לשנת תשע"ח

להורדה

מישורים לחינוך, אפריל 2017

מסעיפי החוזר:

> קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים
> תוספת שקלית ואחוזית 2016
> חופשת פסח בחינוך המיוחד
> גמול ליווי טיולים

להורדה

מישורים לחינוך, מרץ 2017

מסעיפי החוזר:

> בקשת מענק יובל לגננות
> ביקורות שכר משרד החינוך במתכונת חדשה
> בעלות על בתי"ס בחטיבה העליונה תחויב במרכז מול הרשות המקומית
> פורסמו תעריפי אגרות חוץ בחינוך המיוחד

להורדה

מישורים לחינוך, פברואר 2017

מסעיפי החוזר:

> מועדי רשיונות ונוהל תקצוב
> פעימה שניה למענק ח"פ לכלל עובדי מוסדות חינוך 1000 ש"ח
> חישוב גמול בגרות למוסד לשנת תשע"ז
> זכויות עובדת הוראה אם

להורדה

מישורים לחינוך, ינואר 2017

מסעיפי החוזר:

> נוהל תקצוב ורישוי לקראת תשע"ח
> תקצוב חומרים, שעות שילוב בגנ"י, שעות תמרוץ וטיפוח
> ועדת החינוך של הכנסת דנה בחנ"מ במעמד מוכש"ר
> תל"י – חזר התקציב למוסדות במעמד מוכש"ר ופטור

להורדה

חוזרי מחלקה מקצועית 2016

מישורים לחינוך, דצמבר 2016

מסעיפי החוזר:

> קול קורא יוזמות לבתי ספר מקדמי בריאות
> קול קורא יוזמות – ירושלים אורו של עולם
> סוגיית המחץ – תקצוב שוטף או מקדמות?
> רכב מנהלים – מי זכאי, באיזה תעריף והאם מקבל תקצוב?

להורדה

מישורים לחינוך, נובמבר 2016

מסעיפי החוזר:

> דיווח מצבת מורים – מועדי הגשה
> קול קורא הצטרפות לתכנית הענן החינוכי מוסד על יסודי
> שעות תמריץ וטיפוח – הקיצוץ חזר?
> חופשת החגים לעובדי הוראה בחופשת לידה

להורדה

מישורים לחינוך, אוקטובר 2016

מסעיפי החוזר:

> דיווח מטפלים בפרא רפואי – תזכורת חוזרת
> רכז מעורבות חברתית
> חופשה ללא תשלום לעובדי הוראה
> נוהל ביקורת שכר – עידכונים

להורדה

מישורים לחינוך, ספטמבר 2016

מסעיפי החוזר:

> דיווח מצבת תלמידים יסודי
> מענק התמדה
> מענק הישגים בחטיבה עליונה
> תקצוב גני ילדים

להורדה

מישורים לחינוך, אוגוסט 2016

מסעיפי החוזר:

> נפתחה המערכת לדיווח סייעות לשנה"ל תשע"ז
> ביגוד- תקציב והנחיות שכר
> קייטנות קיץ בחופש הגדול
> גביה בגני ילדים- עבור מה? באילו תנאים?

להורדה

מישורים לחינוך, יולי 2016

מסעיפי החוזר:

> דיווח שעות שילוב במוסדות תרבותי ייחודי
> תקציב שיפוצי קיץ, הבראה ומענק יובל
> שעת הנקה לעובדת הוראה
> העסקה רציפה של עובדי נקיון במוסדות חינוך

להורדה

מישורים לחינוך, יוני 2016

מסעיפי החוזר:

> בקשה להפעלת תוכנית להשאלת שכר לימוד
> עדכון שכר המינימום
> קייטנות קיץ בחופש הגדול
> גל ביקורות חדש – ביקורת איתנות פיננסית וביקורת שכר

להורדה

מישורים לחינוך, מאי 2016

מסעיפי החוזר:

> דווח ותשלום מענק שעות והחזר שכר לימוד
> תעריפי אג"ח בחינוך המיוחד
> היקף משרה למורה אם
> עובדי סיוע במוסדות חינוך

להורדה

מישורים לחינוך, אפריל 2016

מסעיפי החוזר:

> דווח ותשלום מענק שעות והחזר שכר לימוד
> תעריפי אג"ח בחינוך המיוחד
> היקף משרה למורה אם
> עובדי סיוע במוסדות חינוך

להורדה

מישורים לחינוך, מרץ 2016

מסעיפי החוזר:

> תעריפי אג"ח בחינוך המיוחד
> עובדי סיוע במוסדות חינוך
> שרתים ומזכירים בתי ספר יסודיים
> נספח: נוהל איתנות פיננסית

להורדה

מישורים לחינוך, פברואר 2016

מסעיפי החוזר:

> דיווח סייעות בסייעתנט
> ניכוי שביתה על יסודי
> חוק נהרי – חידושים מהחודש
> סייעות – הרחבה בעקבות דווח סייעת שנייה

להורדה

מישורים לחינוך, ינואר 2016

מסעיפי החוזר:

> חובת העברת פנסיות לעובד בממשק אחיד
> תשלום חומרים ואגרת שכפול
> מענק שעות והחזר שכר לימוד
> עדכוני תקציב ותמיכות מוסדות בירושלים

להורדה

חוזרי מחלקה מקצועית 2015

מישורים לחינוך, דצמבר 2015

מסעיפי החוזר:

> דיווח מצבת כולל אישור רו"ח
> חופשת חנוכה לממלא מקום
> מענק התמדה למורים, מי זכאי?
> מכרז חדש לביקורת משרד החינוך, מה השלב הבא?

להורדה

מישורים לחינוך, נובמבר 2015

מסעיפי החוזר:

> רמת שירות על יסודי – הערכות לדיווח
> התפתחות בעתירת שרתים ומזכירים
> בקרות צפויות לבתי ספר ב 2016
> שעת הנקה לעובדות הוראה

להורדה

מישורים לחינוך, אוקטובר 2015

מסעיפי החוזר:

> דיווח מצבת מורים
> מקדמות בחודש הראשון לשנת הלימודים
> חופשת קיץ לסייעות בחופשת לידה
> ביקורת איתנות פיננסית, מה צפוי

להורדה

מישורים לחינוך, ספטמבר 2015

מסעיפי החוזר:

> תקצוב הצטיידות לבתי ספר בתכנית תקשוב
> מענק דיפרנציאלי בחטיבה העליונה
> פירוק מספר כיתות גן הפועלים על סמל אחד
> האם מנהל מוסד שאינו מחזיק רכב זכאי להחזר הוצאות רכב?

להורדה

מישורים לחינוך, אוגוסט 2015

מסעיפי החוזר:

> העשרה ונלוות חופשות חינוך מיוחד
> קצובת ביגוד
> תקן השעות במוסד יסודי
> ספר תלמידים במוסד יסודי

להורדה

מישורים לחינוך, יולי 2015

מסעיפי החוזר:

> בתי"ס לחינוך המיוחד – הקצאת שעות פרא רפואי
> צהרוני צילה גיל הרך
> סייעת שניה בגני ילדים
> מענק יובל

להורדה

מישורים לחינוך, יוני 2015

מסעיפי החוזר:

> התכנית להשאלת ספרי לימוד
> סייעת שלישית בגני ילדים
> ריענון סוגי גביה עיקריים
> ימי הצהרה לעובד הוראה

להורדה

מישורים לחינוך, מאי 2015

מסעיפי החוזר:

> בקשה לתמיכה הצטיידות מעבדות לבי"ס יסודיים
> חישוב פרופיל משוקלל
> תוספת מעונות
> הצצה לאקטואליה, הסכמים קואליציוניים, מה צפוי לקרות?

להורדה

מישורים לחינוך, אפריל 2015

מסעיפי החוזר:

> חידוש רשיונות ונוהל תקצוב
> דיווח מצבת מורים יסודי ועל יסודי
> תנאי עובדי הוראה במוסד מוכש"ר
> הערכות לפיטורי מורים לקראת שנה"ל הבאה

להורדה

מישורים לחינוך, מרץ 2015

מסעיפי החוזר:

> מענק יובל בגני ילדים
> מודל תקציב בגני ילדים – פסיקת בג"ץ
> הפרשות לפנסיה
> ביקורת איתנות פיננסית על קצה המזלג

להורדה

מישורים לחינוך, פברואר 2015

מסעיפי החוזר:

> סייעות בית ספריות וסייעות חריגות
> בקשות לאגרות חוץ מהרשות המקומית תלמידי חנ"מ
> ביקורת תלמידים משרד החינוך
> הודעה מראש בהתפטרות מורה

להורדה

מישורים לחינוך, ינואר 2015

מסעיפי החוזר:

> חידוש רשיונות נוהל תקצוב
> תוכנית החופשה בחנ"מ
> תשלומי שכר לעובדים בתוכנית החופשה ודוחות ביצוע
> שעות גיל למנהל

להורדה